Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τρεις οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εμπειρία στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και δύο ερευνητικά ιδρύματα. Ειδικότερα, η τεχνογνωσία του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για τις οπτικές φασματοσκοπικές τεχνικές και η εμπειρία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο χειρισμό της οινοπαραγωγής και την ανάλυση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών για την παραγωγή οίνου θα εφαρμοστεί στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων και αλγορίθμων αναγνώρισης και παρακολούθησης χαρακτηριστικών παραμέτρων οινοποίησης για επιλεγμένες ποικιλίες που οδηγούν σε ποιοτικά προϊόντα.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Επιστημονικός Συντονιστής

Δρ. Βελεγράκης Μιχάλης

Φυσικός
Διευθυντής Ερευνών

Η ομάδα του έργου

ΙΤΕ

ΕΛΜΕΠΑ

Close Menu