Στόχος του έργου

Στο πλαίσιο του έργου στοχεύουμε στον εντοπισμό, τον ποιοτικό έλεγχο και τον έλεγχο της αυθεντικότητας των τοπικών κρασιών. Για την ταυτοποίηση αυτών των προϊόντων χρησιμοποιούνται ακριβείς και καθιερωμένες αναλυτικές τεχνικές, αλλά απαιτούν χρόνο, εξειδικευμένο προσωπικό, χημικά αντιδραστήρια και ακριβό εξοπλισμό. Ως αποτέλεσμα, εξετάζονται εναλλακτικές και καινοτόμες μέθοδοι για γρήγορη και χαμηλού κόστους ανάλυση. Η εφαρμογή οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών είναι μια καινοτόμος προσέγγιση για τη γρήγορη και μη επεμβατική καταγραφή του «δακτυλικού αποτυπώματος» αυτών των προϊόντων. Το πρόγραμμα εγκαινιάζει μια βιομηχανική και ερευνητική συνεργασία στον τομέα της αγροδιατροφής, η οποία θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του αμπελοοινικού τομέα στην Ελλάδα και θα βελτιώσει τη θέση μας ως οινοποιητική χώρα στην Ευρώπη και διεθνώς. 

Project Partners

Βελτίωση της ποιότητας του κρασιού

Ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το χρήστη και προσαρμοσμένων στον χρήστη εργαλείων, ώστε οι οινοπαραγωγοί να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας των κρασιών.

Εναλλακτικά φυσικά αντιοξειδωτικά

Εφαρμογή και αξιολόγηση εναλλακτικών φυσικών αντιοξειδωτικών στο κρασί αντί για τα γνωστά θειώδη άλατα που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής προσφέροντας έτσι ένα πρόσθετο ποιοτικό χαρακτηριστικό για τους οινοπαραγωγούς.

Close Menu